1589 Binnendijk maakt halfhartige keuze

Het is een vreemd gevoel om hier alleen te zitten, zonder dochter, terwijl bijna heel onderwijs gevend Nederland staakt. Wat is er aan de hand? Heeft De Binnendijk genoeg leraren? Zijn ze het oneens met de stakers? Vinden ze het onderwijs goed zoals het is? Nee, nee, nee, in geen geval. Ze zijn het juist van harte eens met de stakers en sturen ook afgevaardigden naar belangrijke bijeenkomsten, maar doen niet mee met de staking, in het belang van de kinderen.

Toen ik dat las zat ik onmiddellijk zelf weer op school, op de Mulo in Rotterdam, in de klas bij juffrouw De Boer, die Maatschappijleer gaf in plaats van Duits, omdat ze dat voor ons belangrijk vond. Die voorlas uit Een Ellendige Nietsnut van Remco Campert in plaats van Iphigenie af Tauris van Goethe. Is dat dan beter dan gewoon je werk doen, het rooster volgen en lesgeven als ieder ander? Ik zou het niet weten, maar ik herinner mij haar lessen nog als de dag van gisteren. Ik moet wel bekennen dat ik die andere lerarenkoppen ook nog zo voor me zie, maar goed.

Ik begin over juffrouw De Boer omdat zij ons ook voorlas uit ‘Nooit met je rug naar de klas! Een boekje over ons schoolse schoolsysteem’, uitgegeven door de Kritiese Biblioteek van de Bezige Bij en geschreven door H. Bonset, een van de zogenaamd kritiese leraren, die ik later nog in levenden lijve ontmoette als gecommitteerde bij mijn eindexamen van de Pedagogische Academie, wat een bizar toeval was.

In dat in zeer modern Nederlands geschreven boekje stonden en staan, want het ligt hier op tafel, twintig stellingen, waarvan ik er altijd één onthouden heb, die af en toe en ook vandaag van pas komt:

Stelling 19: Als mensen over je akties zeggen dat ze het met je eens zijn, maar niet met ‘de manier waarop’, zijn ze het niet met je eens.

Voor de duidelijkheid: als je vandaag niet staakt, maar zegt dat je het met de stakers eens bent, dan ben je het niet met ze eens, volgens H. Bonset en daar ben ik het mee eens. Staak als je het er mee eens bent en geef les als je het er niet mee eens bent. Daar komt het eenvoudig op neer.

Andere grappige stellingen uit dit vermakelijke boekje zijn:

6. Ouders zijn niet zo konservatief als men denkt.
7 Als een leraar klaagt dat zijn leerlingen ‘niets kunnen’ en ‘niets weten’, moet hij eens beginnen met het ze te leren.
8. Orde houden en straffen dienen zo snel mogelijk onbekende begrippen te worden.
13. De huidige rechtspositie van de tijdelijk leraar is een grof schandaal.

Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. In al zijn moderniteit van 1969 is het behoorlijk gedateerd, maar geschreven om de ‘diskussie te stimuleren en de leerlingen zelfstandig te leren werken en denken,’ en daarmee nog altijd actueel.

Goed, voeg daarbij het toeval dat ik gisteren van Alje leerde dat het woord ‘school’ vrije tijd betekent, de tijd die je vrij hebt om te leren, zegt het etymologisch woordenboek, dan begrijp je dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt of je vandaag vrij bent of op school zit, maar dat het wel belangrijk is dat je hand is waar je hart is.

Ate Vegter, 6 november 2019

Verpleeghuizen ondermaats:
www.atevegter.wordpress.com/389

1589a