1964 God is een homo

Beste Arie Slob, kom er even bijzitten. Lieve broeders en zusters, vandaag is bij uitstek een dag om te spreken over de drie-eenheid van God, zoals we die vanuit de Christelijke traditie kennen.
– Ja, maar dominee, wat heeft de drie-eenheid met homo’s te maken?
– Alles zuster, maar heb geduld.
– Ja maar dominee, je kunt wel van alles beweren.
– Dat is waar broeder, maar het is zaliger te luisteren dan te spreken, dus hou even je mond. Ik zal het je uitleggen en ik neem je mee naar de Bijbel, want daar staat alles in. De Bijbel is een heel dik boek, dat bestaat uit twee dunne delen. Deel 1 gaat over de zondeval en deel 2 gaat over de verlossing. Je kunt ook zeggen, in deel 1 maakt de man er een puinhoop van en in deel 2 komt de redding via een vrouw en een kind. De rest is allemaal verhalen. Die zijn nodig omdat mensen moeite hebben de basis te geloven en vermaakt willen worden met een verhaal, het liefst elke dag.

Het eerste deel gaat dus over de zondeval. God schept in het begin hemel en aarde en de hele rataplan en Hij schept ook de mens, een man, Adam. God houdt van de mens, maar die begint gelijk te zeuren dat-ie alleen is en een vrouw wil, net als de dieren (Gen.2:20). En God geeft de man een vrouw en dan begint het gelazer. Gelijk bij het eerste stel gaat het al mis. De vrouw laat zich verleiden door de slang, dan verleidt de vrouw de man, de man tuint erin en dan gaat het pas echt fout. Ze zien dat ze naakt zijn, ze moeten het paradijs uit en het hele Oude Testament staat verder eigenlijk vol met de domme dingen die de man doet en een paar verhalen van verstandige vrouwen zoals Ruth en Rachab. God heeft er zijn handen vol aan om de mens een beetje op het rechte pad te houden en op een gegeven moment is hij er wel klaar mee en zegt, Ik ga de wereld in één klap verlossen, let op mijn Woord.

Dan begint deel twee, het Nieuwe Testament. God laat het wel uit zijn hoofd om weer met een huwelijk te beginnen. Hij begint nu met Maria, een vrouw, een ongetrouwde vrouw, een meisje, staat er in de Nieuwe Vertaling. Jozef is er wel maar staat letterlijk buiten spel. God wil de wereld verlossen door een kind en Maria wordt zwanger doordat de Heilige Geest over haar komt. Niet God de Vader zelf komt over haar, maar de Heilige Geest, dat is belangrijk. Eerst zet God Jozef buiten spel en daarna zichzelf. De Heilige Geest is het meest vrouwelijke element in de heilige drie-eenheid van God. Iedereen die denkt dat het huwelijk door God ingesteld is en heteroseksualiteit de norm, zodat je alleen binnen het huwelijk een kind mag verwekken en dat er voor een zwangerschap altijd een man nodig is, lees alsjeblieft je bijbel, met name Lucas 1:34 en 35. De verlossing komt via een ongehuwd meisje. Zonder man, heren. Zonder huwelijk, broeders en zusters. Zonder papieren, Arie Slob.

De lesbische liefde is de liefde van de verlossing, de homoseksuele liefde zoals tussen David en Jonathan en Jezus en Johannes is er misschien wel voor de lol en van de heteroseksuele liefde komt het meeste gelazer, zoals wij nu allen weten. Wanneer je niet gelooft dan weet je als vanzelfsprekend dat alle liefde tussen alle mensen gelijkwaardig is, maar wanneer de Bijbel jouw boek is dan zou je de lesbische liefde op handen moeten dragen, want alleen zij brengt verlossing. Lieve reformatorische scholen, ga al die verklaringen verscheuren, want ze zijn zo onbijbels en onchristelijk als de pest. De liefde is universeel. Want al ondertekende ik alle verklaringen van de wereld, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde (1 Cor. 13). Het is niet voor niets dat God en de lhtbi-community beiden de regenboog als symbool hebben. De liefde is universeel. Heb lief. Punt. Uit. Amen. 

Ate Vegter, 11 november 2020

www.atevegter.wordpress.com

Advertentie

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s