2511 Uit het hoofd

Ik werd vanmorgen wakker met Het Vlooiencircus van het Cocktail Trio in mijn hoofd: ‘Tjonge jonge jonge wat een sprongen, tjonge jonge jonge wat een show, tjonge jonge jonge wat een sprongen, hoger sprong nog nooit een vlo.’ Enzovoort want ik ken na al die jaren het hele liedje nog uit mijn hoofd, net als veel andere oude liedjes uit de Top 2000.

Van de week zat ik omdat het stille zaterdag was met Jean te praten over wat er nu precies op die dag gebeurd was, wat nog niet zo moeilijk is, want op die zaterdag gebeurde er helemaal niks, hence stille zaterdag. En wat er dan precies gebeurd was op Goede Vrijdag en Pasen en toen bleek dat ik nog de hele geloofsbelijdenis uit mijn hoofd kende, waar dat allemaal in staat: ‘en in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.’

Zo, nog helemaal uit mijn hoofd, allemaal in de oude berijming. Laatst zei iemand dat dat nog wel meeviel met dat offer omdat hij maar één weekend dood is geweest. Zo had ik het nog nooit bekeken, maar het trof mij wel en menig ouder van een overleden kind zal daar toch jaloers op zijn.

Overigens blijkt ook hier dat de doden volgens deze belijdenis na de levenden zullen worden geoordeeld en dat je dus niet direct na je dood in de hemel komt, maar pas op de jongste dag, zoals mijn goede vader dat ook menigmaal uitlegde, maar de mensen horen het niet graag. Voor wie het begrip niet kent, de jongste dag is de dag waarop Christus weer terugkomt, het is de laatste dag van de geschiedenis. In feite is het vandaag de jongste dag, maar dat terzijde.

Ik ken ook veel psalmen uit mijn hoofd: ‘De Heer zal opstaan tot de strijd, Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten’, en natuurlijk mijn lievelingspsalm 33: ‘Zingt vrolijk, heft de stem naar boven’, maar ik zing ze niet onder de douche. Ik ken ook veel liedjes uit mijn platenverzameling uit mijn hoofd, met name van de elpees die ik grijs gedraaid heb, zoals On the Double en Eight Miles High van de Golden Earring: ‘You’re my everyday’s torture, you’re a burning light, when dark times surround me, you’re my love, you’re my fight.  I’m a man, know my destiny, but it seems love is dead for me. I’m hung up on a woman’s resolution. There’s nothing left but a dream, an illusion’ en ga zo maar door. Een en al verzongen verdriet. Toch mooi dat je zoveel kunt onthouden. En al gaat er veel verloren, er komt elke dag weer een beetje bij.

Ate H. Vegter, 18 april 2022

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s